Marinan

KUNDEN OCH SJÖLIVET I FOKUS

Med ett stadsnära läge och blå horisonter återfinns Pampas Marina Västervik. Vi sätter kundnöjdhetens utveckling i fokus.

Marinan bär vidare en tradition av att erbjuda högkvalitativ service och boende – för hamngäster från hela världen. 

Pampas Marina Västervik erbjuder båtplatser för uthyrning. Dessa är av bomplatstyp och här ingår el, vatten, sopcontainer för hushållsavfall samt servicehus med dusch och toalett.